Foreside

Foredraget den 26. April 2015:
“Midtvejs på vor vandring gennem livet”, Henriette Heide Jørgensen”
er aflyst.

 

Vi har som vanligt bestræbt os på at sammensætte et varieret program med den bredde, der kendetegner analytisk psykologi:

Herunder en oversigt over sæsonens foredrag:

26. Oktober 2014: Individuation og alkymi i Karen Blixens “Babettes gæstebud”, James Bulman-May

16. November 2014: ”Selvets mørke sider”, Dorte Odde

22. Februar 2015: Jung som vejleder for mig som speciallæge i psykiatri, Henning Laugesen

22. Marts 2015: Depression – Drøm og Individuation Et anderledes syn på depression, Eva Gyberg

26. April 2015: “Midtvejs på vor vandring gennem livet”, Henriette Heide Jørgensen, er aflyst.

 

Se nærmere omtale af foredragene på de følgende sider. Ved at sende en mail til foreningen kan du komme på vores mailingliste. Her udsender vi meddelelser om kommende foredrag, evt. aflysninger og andre relevante oplysninger: info@jungsvenner.dk

 Du kan også orientere dig om foredragene på vores hjemmeside (ak- tuelle beskeder udsendes via mail): www.jungsvenner.dk Bestyrelsen ønsker god fornøjelse og på gensyn!

Bestyrelsen for C. G. Jungs Venner, Århus